Kadıköy Kentsel Dönüşüm

Kadıköy kentsel dönüşüm projelerimiz

Deprem Yönetmeliği
Tüm projelerimizde, bağımsız yapı denetim firmalarından ve belediyeden uygunluk raporu almaktayız. Detaylı listeye ulaşmak için tıklayın.
Estetik
Kadıköy’ün tarihi yapısına yakışır, uygun mimari yapıya sahip evler inşa ediyoruz.
Şehir Evleri
Herkesin ihtiyacına yönelik çözümler içeren, binaların yıllar boyu yeni kalmasını sağlayacak yeni konsept Şehir Evleri.
kadıköy kentsel dönüşüm

Güven Veren Hizmet

Kadıköy ilçesinde eski ve kullanım ömrü geçmiş konutları kentsel dönüşüm projesi kapsamında dönüştürüyoruz.
Kentsel Dönüşüm konusunda deneyimliyiz
Kendi ekiplerimizle çalışıyoruz
Söz verdiğimiz tarihte teslim ediyoruz
Bize Ulaşın

PROJE GELİŞTİRME SÜRECİ [Tüm Detaylar]

Ön Görüşme

Hayallerinizi öğreniyoruz

Toplantı

Fikir alışverişi yaparak detayları netleştiriyoruz

İnşaat Süreci

Risk raporu, yıkım kararı, anıtlar kurulu gibi teknik konuları hallediyoruz

Teslimat!

Söz verdiğimiz tarihte, söz verdiğimiz şekilde projenizi teslim ediyoruz

Kadıköy'de bulunan kentsel dönüşüm projelerimiz

Kadıköy’de yaptığımız Kentsel Dönüşüm projelerinden görüntüleri inceleyebilirsiniz

Denetim Raporları
Tüm kentsel dönüşüm projelerinde bağımsız kuruluşlar ve yetkili mercilerden deprem yönetmeliği kapsamında yapı denetim raporları almaktayız.
Tümünü İncele
Soru Sorun
Kadıköy Kentsel Dönüşüm projelerimizle ilgileniyor musunuz? Bizi arayın veya mesaj bırakın, size ulaşarak bilgi verelim.
Soru Sor

İstanbul – Kadıköy

Kentsel dönüşüm, bir bölgenin sosyal, ekonomik ve fiziksel anlamda yeniden yapılandırılması sürecidir. Kadıköy, İstanbul’un Anadolu yakasında bulunan, tarihi ve kültürel bir zenginliğe sahip olan bir ilçedir. Kadıköy’de kentsel dönüşüm, hem yerel yönetimlerin planlamaları hem de merkezi hükümetin politikaları doğrultusunda ilerlemektedir.

Kadıköy, hem tarihi ve kültürel mirası hem de sahip olduğu doğal güzellikler ile İstanbul’un en önemli ilçelerinden biridir. Bu nedenle, kentsel dönüşüm sürecinde bu özelliklerin korunması ve bölgenin tarihi dokusunun muhafaza edilmesi büyük önem taşımaktadır. Ancak aynı zamanda, ilçede yaşanan yoğun nüfus artışı ve buna bağlı olarak artan konut ihtiyacı, kentsel dönüşümün hızlanmasını gerektirmektedir.

Kentsel dönüşüm sürecinde, binaların fiziksel durumları, altyapı ve üst yapı ihtiyaçları, sosyal donatı alanları, ulaşım ve yeşil alan ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Kadıköy’de bu süreç, binaların depreme dayanıklılığına odaklanarak başlamıştır. Deprem riski altındaki binaların yenilenmesi, özellikle deprem kuşağında bulunan Türkiye’de yaşamsal bir önem taşır.

Kentsel dönüşüm projelerinin en önemli hedeflerinden biri, yaşam kalitesini artırmaktır. Bu nedenle, Kadıköy’deki kentsel dönüşüm sürecinde, mevcut sosyal ve kültürel yaşamın korunması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu süreçte, yerel yönetimler ve hükümetin yanı sıra, sivil toplum kuruluşları, profesyonel odalar ve halkın katılımı da büyük önem taşır.

Kadıköy’deki kentsel dönüşüm süreci, tarihi ve kültürel dokunun korunmasına yönelik hassasiyetleri, depreme dayanıklı yeni yapıların inşasını ve bölgedeki yaşam kalitesini artırma hedeflerini bir arada tutmayı amaçlamaktadır. Bu dengeyi sağlamak zorlu olabilir ancak bu süreç, hem Kadıköy’ün hem de genel olarak İstanbul’un geleceği için büyük önem taşır.

Kentsel dönüşüm sürecinde yerel halkın, sivil toplum kuruluşlarının, profesyonel odaların ve ilgili tüm tarafların katılımı, sürecin etkin ve adil bir şekilde ilerlemesi için büyük önem taşır. Kadıköy’deki kentsel dönüşüm sürecinde, bu tür bir çoklu katılımın sağlanması ve tüm tarafların görüş ve önerilerinin dikkate alınması, sürecin başarısı için kritik bir rol oynamaktadır.

Kentsel dönüşüm sürecinde, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması da büyük önem taşır. Kadıköy, yeşil alanları ve doğal güzellikleri ile bilinen bir ilçedir ve bu özelliklerin korunarak gelecek nesillere aktarılması gereklidir. Bu nedenle, kentsel dönüşüm sürecinde, yeşil alanların korunması, enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirliği göz önünde bulunduran bir yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir.

Bir diğer önemli nokta da, kentsel dönüşüm sürecinde, sosyo-ekonomik dengelerin gözetilmesidir. Yani, dönüşüm süreci, yerel halkın sosyo-ekonomik durumunu olumsuz etkilememeli, aksine yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflemelidir. Bu, hem konut haklarının korunması hem de yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlamak anlamına gelir.

Özellikle Kadıköy gibi tarihi ve kültürel zenginliklere sahip bir bölgede, kentsel dönüşüm süreci, bölgenin tarihi ve kültürel mirasını koruma ve bu mirası gelecek nesillere aktarma sorumluluğunu da taşır. Tarihi binaların, sokakların ve mahallelerin korunması, bölgenin kimliğinin ve karakterinin korunmasında büyük bir rol oynar.

Sonuç olarak, Kadıköy’deki kentsel dönüşüm, birçok farklı boyutu ve bileşeni olan karmaşık bir süreçtir. Bu sürecin başarılı olabilmesi için, tüm tarafların katılımı, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, sosyo-ekonomik dengelerin korunması ve bölgenin tarihi ve kültürel mirasının muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi, hem Kadıköy’ün hem de İstanbul’un sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesine katkı sağlayacaktır.

Riskli Yapı Nedir?

Riskli yapı, yapı güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturan, çeşitli sebeplerle hasar görmüş veya yapısal özellikleri nedeniyle güvenli olmayan binaları tanımlar. Bu binalar, deprem, yangın gibi doğal afetler veya diğer acil durumlarda çökme riski taşırlar ve içinde yaşayan insanlar için ciddi bir tehlike oluştururlar.

Riskli yapılar genellikle şu sebeplerle oluşur:

Deprem gibi doğal afetler: Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alır. Bu nedenle, depreme dayanıklı olmayan binalar büyük bir risk oluşturur. Eğer bir bina, deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmemişse veya deprem sırasında ciddi hasar görmüşse, riskli yapı kategorisine girer.

Yapısal Hatalar: Binaların inşasında kullanılan malzeme ve teknikler, binanın dayanıklılığını belirler. Eğer bina, kalitesiz malzemelerle veya hatalı tekniklerle inşa edilmişse, zamanla hasar görerek riskli hale gelebilir.

Yaşlılık: Zamanla, tüm binaların yapısı bozulabilir. Yıpranma, erozyon, aşınma gibi sebeplerle, binaların taşıyıcı sistemleri zayıflayabilir. Bu durumda, binanın güvenliği azalır ve riskli yapı kategorisine girer.

Yetersiz Bakım: Binaların düzenli olarak bakım ve onarımının yapılması gerekir. Ancak, bakım ve onarım eksikliği, binanın yapısının bozulmasına ve riskli hale gelmesine yol açabilir.

Riskli yapıların belirlenmesi ve bu yapıların güçlendirilmesi veya yeniden inşası, can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşır. Türkiye’de, riskli yapıların belirlenmesi ve kentsel dönüşüm süreci, “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde ilerlemektedir. Bu kanun çerçevesinde, riskli yapılar belirlenmekte, bu yapıların güçlendirilmesi veya yeniden inşası için planlar yapılmaktadır. Bu süreçte, bina sahiplerinin, yerel yönetimlerin ve merkezi hükümetin işbirliği büyük önem taşır.

Kadıköy’deki Riskli Yapıların Tespiti

Kadıköy, İstanbul’un Anadolu yakasında bulunan ve tarihi bir geçmişi olan bir ilçesidir. Farklı dönemlerde inşa edilmiş çok sayıda eski bina bulunmaktadır ve bu binaların bir kısmı, deprem riski ve yapısal bozukluklar nedeniyle riskli yapı kategorisine girebilir.

Türkiye’deki riskli yapıların belirlenmesi ve kentsel dönüşüm süreci, “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu kanuna göre, bina sahipleri veya ilgili belediyeler, binalarının riskli yapı tespiti için başvuruda bulunabilirler. Bu başvurunun ardından, yetkili kuruluşlar tarafından bir inceleme yapılır ve bina riskli olarak tespit edilirse, kentsel dönüşüm süreci başlar.

Kadıköy’deki riskli yapıların tespiti için, bina sahiplerinin veya Kadıköy Belediyesi’nin girişimi gerekmektedir. Bu süreçte, binaların deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığı, taşıyıcı sistemlerinin durumu, kullanılan malzemelerin kalitesi gibi faktörler değerlendirilir. Bu değerlendirmenin ardından, binanın riskli yapı olarak kabul edilip edilmeyeceği belirlenir.

Riskli yapı tespiti yapılan binaların güçlendirilmesi veya yeniden inşası, can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşır. Kadıköy gibi tarihi ve kültürel bir değere sahip olan bir bölgede, bu süreçte binaların tarihi ve kültürel değerinin korunması da önemlidir. Bu nedenle, kentsel dönüşüm süreci, hem binaların güvenliğini sağlama hem de bölgenin tarihi ve kültürel değerini koruma hedeflerini bir arada taşır.

Kadıköy’deki riskli yapıların tespiti ve kentsel dönüşüm süreci, hem bina sahiplerinin hem de yerel yönetimlerin işbirliği ve çabası gerektirir. Bu süreç, Kadıköy’ün hem daha güvenli hem de tarihi ve kültürel değerlerini koruyan bir bölge olmasına katkıda bulunur.

Kadıköy’deki Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hedefleri

  1. Yapı Güvenliğinin Artırılması: Kadıköy, İstanbul’un tarihi bölgelerinden biridir ve birçok bina yaşlanma ve yıpranma belirtileri göstermektedir. Kentsel dönüşüm projelerinin birincil hedeflerinden biri, deprem gibi doğal afetlere karşı dayanıklı, modern ve güvenli yapılar inşa etmektir.
  2. Kent Estetiğinin Geliştirilmesi: Kentsel dönüşüm, eski ve bakımsız binaların yerine daha modern ve estetik yapılar getirerek şehir görünümünü ve yaşam kalitesini artırmayı hedefler. Kadıköy’ün tarihi dokusuna saygı gösterirken aynı zamanda modern ihtiyaçları ve beklentileri karşılamak bu projelerin önemli bir amacıdır.
  3. Sosyal ve Ekonomik Kalkınma: Kentsel dönüşüm, bölgenin sosyo-ekonomik yapısını güçlendirerek, yerel ekonomiye ve topluluğa katkıda bulunmayı amaçlar. Bu, yeni iş olanakları yaratma, yerel işletmeleri destekleme ve daha fazla yatırım çekme potansiyeli anlamına gelir.
  4. Sürdürülebilirlik: Kentsel dönüşüm projeleri, sürdürülebilirlik hedeflerini de göz önünde bulundurur. Enerji verimli binalar, yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi ve sürdürülebilir ulaşım seçeneklerinin teşvik edilmesi bu hedefler arasındadır.
  5. Topluluk Katılımı: Kentsel dönüşüm, bölgenin sakinlerinin yaşamlarını doğrudan etkileyeceği için, projeler genellikle topluluk katılımını ve geri bildirimini teşvik etmeyi hedefler. Bu, hem projenin hem de topluluğun ihtiyaçlarını ve hedeflerini karşılamayı amaçlar.

Buradayız

Daha fazla ertelemeyin..

Hayalinizdeki projeyi güvenli ellere teslim etmek için bizimle iletişime geçin. Müşteri temsilcimiz en kısa sürede size ulaşsın.

Bize Ulaşın