Sismik İzolatör Nedir? Sismik İzolatör Çeşitleri

Sismik İzolatör Nedir? Sismik İzolatör Çeşitleri

Sismik izolatörler diğer bir deyiş ile sismik yalıtım sistemleri, depremde oluşabilecek olası hasar durumunu en aza indirmek için kullanılan sistemlerdir. Sismik izolatörler yeni binaların yanı sıra eski binalarda da kullanılabilmektedir.Gelin birlikte Sismik İzolatör Nedir? Sismik İzolatör Çeşitleri Nelerdir? sorularına detaylı olarak cevap arayalım.

Sismik İzolatör Nedir?

Sismik izolatörler, bir yapıyı yatay deprem kuvvetlerine karşı korumak için kullanılan yapısal bir parçadır. Yapının temeli ile yapı arasına yerleştirilen bu parça, zemin hareketlerinden kaynaklanan deprem kuvvetlerini azaltarak, yapının zarar görmesini önler. Sismik izolatörler, elastomerik malzemeler, kurşun-kauçuk yatakları ve çelik yaylar gibi çeşitli malzemeler kullanılarak yapılabilir. Bu malzemeler, deprem sırasında enerjinin emilmesine izin verir ve yapının esnekliğini artırır. Sismik izolatörler, yapıya monte edildiğinde, deprem sırasında yapıyı sabit tutarak zemin hareketlerinden kaynaklanan kuvvetleri absorbe eder.

Sismik izolatörlerin kullanımı, deprem hasarının azalmasında büyük bir etkiye sahiptir. Özellikle yüksek binalar, köprüler, endüstriyel tesisler ve diğer büyük yapılar, sismik izolatörlerin kullanılması için idealdir. Bu yapıların sismik izolatörlerle donatılması, insan hayatını korumanın yanı sıra maddi kayıpların azaltılmasına da yardımcı olur. Sonuç olarak, sismik izolatörler, deprem riski olan bölgelerdeki yapıların daha güvenli hale getirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu yapısal parçalar, zemin hareketlerinin zararlı etkilerini en aza indirerek insanları ve yapıları koruyabilir.(1)

Sismik İzolatör Ne İşe Yarar?

Sismik izolatörler, binaların deprem sırasında hasar görmesini engellemek veya azaltmak için kullanılan bir yapısal güçlendirme yöntemidir. Bu izolatörler, bina ve zemin arasındaki sürtünmeyi azaltarak, binanın deprem sırasında hareketini kontrol altında tutarlar.

Deprem sırasında binaların hasar görmesi ya da çökmesi insan hayatına ve maddi değerlere büyük zararlar verebilir. Bu nedenle, sismik izolatörler, deprem sırasında binanın taşıyıcı sistemine etki eden kuvvetleri azaltarak, binanın daha güvenli bir şekilde ayakta kalmasını sağlar.

Sismik izolatörler, farklı malzemelerden yapılmış ve farklı tasarımlara sahip olabilen birçok çeşidi vardır. Örneğin, kauçuk, metal veya sıvı sismik izolatörleri gibi farklı malzemeler kullanılabilir. Yalıtımlı kolonlar ve kendiliğinden merkezleyen sismik izolatörler de yaygın kullanılan sismik izolatör çeşitleri arasındadır.

Sismik izolatörler, özellikle yüksek binalar ve köprüler için son derece önemlidir. Bu yapıların daha güvenli ve dayanıklı olmalarını sağlamak için sismik izolatörlerin kullanılması gerekir. Bununla birlikte, sismik izolatörlerin maliyetleri diğer güçlendirme yöntemlerine göre daha yüksek olabilir. Ancak, sismik izolatörlerin deprem sırasında can kaybını ve maddi hasarı önlemeye yardımcı olması, maliyetinin üzerinde bir değere sahiptir. (1)

Sismik İzolatörlerin Faydaları Nelerdir?

Binaları güçlendirmek için kullanılan sismik izolatörlerin pek çok faydası bulunmaktadır. Bu faydaların bazıları şunlardır:

  • Sismik izolatörler, deprem sırasında binanın taşıyıcı sistemi üzerindeki kuvvetleri azaltarak, binanın hasar görmesini engeller ya da azaltır.
  • Sismik izolatörler, deprem sırasında binanın çökmesini veya ağır hasar görmesini önlediği için, insan hayatını korur.
  • Sismik izolatörler, bina tasarımına dahil edildiği zaman, diğer yapısal güçlendirme yöntemlerine duyulan ihtiyacı azaltır.
  • Sismik izolatörler, uzun ömürlü malzemelerden yapılmıştır ve bakımı kolaydır.
  • Sismik izolatörler, depreme dayanıklı binaların inşa edilmesi için gereken maliyeti azaltır. Çünkü, sismik izolatörler sayesinde, hafif ve az malzeme kullanılarak, daha güvenli binalar inşa edilebilir.
  • Yüksek binaların deprem sırasında hasar görmesini önlemek için sismik izolatörler kullanılması özellikle önemlidir. Çünkü yüksek binalar, deprem sırasında daha fazla titreşirler ve daha yüksek kuvvetlere maruz kalırlar.
  • Sismik izolatörler, inşaat faaliyetlerinin çevreye olan etkisini azaltır ve daha az malzeme kullanılarak çevre dostu binaların inşa edilmesine yardımcı olur.

Sismik izolatörler, deprem sırasında hasarın azaltılması ve insan hayatının korunması açısından önemli bir rol oynarlar. Bu nedenle, depreme dayanıklı binaların inşası için sismik izolatörlerin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.(2)

Sismik İzolatör Çeşitleri Nelerdir?

Sismik izolatörler, binaların deprem sırasında hasar görme riskini azaltmak için kullanılan yapısal bir güçlendirme yöntemidir. Sismik izolatörler farklı malzemelerden yapılmış ve farklı tasarımlara sahip olabilirler. İşte bazı sismik izolatör çeşitleri:

Kauçuk Sismik İzolatörler: Kauçuk sismik izolatörler, binaların tabanında kullanılan yaygın bir izolatör tipidir. Yüksek mukavemetli kauçuktan yapılmıştır ve deprem sırasında bina ile zemin arasındaki sürtünmeyi azaltarak binanın hareketini kontrol altında tutar.

Metal Sismik İzolatörler: Metal sismik izolatörler, sertlik ve dayanıklılık açısından kauçuk izolatörlere göre daha yüksek bir seviyede koruma sağlar.

Sıvı Sismik İzolatörler: Sıvı sismik izolatörler, sıvıdan yapılmış hücrelerden oluşur. Bu hücreler, deprem sırasında binanın hareketini kontrol altında tutmak için birbirleriyle etkileşir. Bu izolatörler, özellikle yüksek binalar ve köprüler için tercih edilir.

Yalıtımlı Kolonlar: Yalıtımlı kolonlar, binaların ana taşıyıcı sistemleri olan kolonlarda kullanılan bir izolasyon yöntemidir. Bu yöntemde, kolonun altına yerleştirilen elastik malzemeler, deprem sırasında kolonun hareketini kontrol altında tutar.

Kendiliğinden Merkezleyen Sismik İzolatörler: Kendiliğinden merkezleyen sismik izolatörler, bina ve zemin arasındaki sürtünmeyi azaltarak binanın doğal frekansına göre kendini merkezlemesini sağlar. Bu izolatörler, özellikle köprüler için tercih edilir. (3)

Depreme karşı dayanıklılık konusunda sismik izolatörlerin faydası açıkça gözükmektedir. Sismik izolatörler, insan hayatını koruyarak, deprem hasarını azaltır ve aynı zamanda yapının ömrünü uzatır. Maliyetide oldukça düşük olan bu sistemler, son derece çevre dostudurlar. Özellikle deprem kuşağında bulunan ülkemizde sismik izolatörlere sahip binaların önemi büyüktür. 

Kaynakça

  1. https://polen.itu.edu.tr:8443/server/api/core/bitstreams/79bd68da-4ac2-4e64-ad84-fde4528b245a/content
  2. http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/deprem%20%C4%B0zolat%C3%B6r%20sistemleri.pdf
  3. https://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12397/8629/202439.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Related Posts